Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Miestna akčná skupina Žiar

Súťaž o najkrajšiu fotografiu -„Naše NAJ z MAS Žiar“Vytlačiť
 

Súťaž fotografií MAS Žiar - súbor na stiahnutie

MAS Žiar vyhlasuje súťaž o najkrajšiu fotografiu (ďalej len „súťaž“) z územia (Cigeľ, Chrenovec-Brusno, Chvojnica, Handlová, Jalovec, Kľačno, Lipník, Malá Čausa, Malinová, Nedožery-Brezany, Nitrianske Pravno, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Ráztočno, Tužina, Veľká Čausa).

Súťaž je realizovaná v termíne od 20.03.2018  do 30.04.2018.

 1. Vyhlasovateľ súťaže: MAS Žiar, Miestne kultúrne stredisko 367, 972 32 Chrenovec-Brusno, IČO: 42024803, DIČ: 2022473959 (ďalej len „vyhlasovateľ“).

 

 1. Súťažné kategórie:
 1. Naše „naj“  (príroda a zaujímavosti z územia MAS)
 2. Naši ľudia z územia MAS vytvárajúci hodnoty
 3. Naše tradície z územia MAS (napr. kroje, pamätihodnosti, remeslá, atď. )
 4. Naša budúcnosť – moja naj selfie v mojom Žiar území (deti a mládež a ich aktivity)

 

 1. Účastníci súťaže

Všetky vekové kategórie obyvateľov žijúcich v území MAS Žiar. V prípade prihlasovateľa mladšieho ako 18 rokov sa na odovzdanie výhry vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonných zástupcov.

 

 1. Podmienky zaradenia do súťaže

Podmienkou zaradenia do súťaže je, že účastník v čase trvania súťaže od 20.03.2018 do 30.04.2018, 15.00 hod. zašle fotografiu do jednej zo súťažných kategórií. Účastník môže do každej súťažnej kategórie zaslať len jednu fotografiu. Fotografie môžu byť farebné aj čiernobiele, formát .jpg, veľkosť fotografie min. 1MB a max. 5MB.

Účastník svoj súťažný návrh :

 • pošle mailom na adresu info@masziar.sk do 30.04.2018 do 15.00 hod.  
 • do predmetu správy napíše „súťaž“ a číslo kategórie
 • do textu mailu napíše svoje meno, priezvisko, vek, adresu, názov fotografie a stručný popis (max 200 znakov) ku každej fotografii, ktorú posiela. Do každej kategórie treba zaslať e-mail samostatne.
 • do súťaže nebudú zaradené fotografie nesúvisiace s témou a s násilným alebo inak nevhodným obsahom. Všetky fotografie budú zverejnené na www.masziar.sk
 • fotografie, ktoré neobsahujú všetky údaje, nebudú do súťaže zaradené

 

 1. Hlasovanie a oznámenie výsledkov

Hlasovanie o najlepšiu súťažnú fotografiu bude prebiehať v období od 1.5.2018 do 20.05.2018. Súťažné fotografie budú na webovú stránku www.masziar.sk a na facebookovú stránku https://www.facebook.com/Na%C5%A1e-NAJ-z-MAS-%C5%BDiar-183279219064142/community/ pridávané postupne podľa kategórií v poradí, ako budú prichádzať. Príspevky budú zverejňované anonymne len s uvedením názvu. Víťazný príspevok bude ten, ktorý získa najviac „like“ v súťažnej kategórii. Meno autora víťaznej fotografie bude zverejnené po ukončení hlasovania. Zoznam výhercov zverejní MAS na www.masziar.sk.

 

 1. Výhra

Výhercovia získajú po splnení súťažných podmienok vecné ceny od vyhlasovateľa súťaže MAS Žiar. Výhry budú odovzdané dňa 30.05.2018 v kancelárii MAS Žiar, Miestne kultúrne stredisko 367, 972 32 Chrenovec-Brusno.

 

 1. Súhlas so zverejnením osobných údajov

Účasťou v súťaži a zaslaním súťažných fotografií vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže. Zároveň vyjadruje svoj súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov, ktoré budú použité výlučne pre potreby vyhlasovateľa, pričom správcom v zmysle zákona o osobných údajov je vyhlasovateľ.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo využívať získané fotografie na propagačné účely.

 

Kontaktná osoba v prípade otázok: Mgr. Michaela Šovčíková, 046/3814415, info@masziar.sk.


 
 


Úvodná stránka