Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Oznamy

Aktualizácia č.1 Výzvy MAS_059/7.4/1Vytlačiť
 

MAS Žiar oznamuje žiadateľom o podporu z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 prostredníctvom MAS Žiar, že aktualizovala na webovom sídle www.masziar.sk / výzvy MAS/PRV výzvu MAS_059/7.4/1 . Predmetom aktualizácie výzvy je predĺženie termínu uzávierky výzvy do 10.9.2019. Ostatné časti výzvy a prílohy sa nemenia..(prílohy sú zverejnené v pôvodnej verzii výzvy Výzvy MAS/PRV/Výzva MAS_059/7.4/1)

 

Aktualizácia č.1 Výzvy MAS_059/7.4/1 Výzva_MAS_059_7_4_1_aktualizácia_č.1.pdf Výzva_MAS_059_7_4_1_aktualizácia_č.1.pdf (884.9 kB)

 
 

Účasť na výstave AgrokomplexVytlačiť
 

V dňoch 22.-25.8.2019 sa zúčastňujeme výstavy Agrokomplex v Nitre. Nájdete nás v pavilóne F - interaktívnom pavilóne pod expozíciou NSRV  SR (hneď vľavo od hlavného vstupu na výstavisko). Pripravený je bohatý kultúrny program.

Z dôvodu účasti na výstave bude kancelária MAS Žiar v Chrenovci-Brusne zatvorená. Opäť vás očakávame od 26.8.2019. 


 
 

Ponuka Švajčiarsko - slovenského združenia cestovného ruchu pre mladých ľudíVytlačiť
 

V službách cestovného ruchu na Slovensku pracuje mnoho mladých ľudí, ktorí majú záujem zdokonaliť svoje vedomosti z poskytovania služieb cestovného ruchu prostredníctvom odborných praxi v zahraničí. Švajčiarsko- slovenské zddruženie cestovného ruchu ponúka týmto záujemcom 4 mesačnú odbornú prax v hoteloch a pohostinských zariadeniach vo Švajčiarsku v zimnej sezóne 2019/20,zahrňujúcu okrem praktickej práce v zariadeniach cestovného ruchu aj dvojtýždňový intenzívny kurz v školskom hoteli v Luzerne. 

Podrobnejšie informácie o praxi nájdete na web. stránke združenia: www.swiss-slovaktourism.sk

Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 5.septembra 2019 mailom na adresu: peter.patus1@gmail.com, alebo poštou na adresu: Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu, Nám. Ľ.Štúra 10, 974 05 Banská Bystrica

 

Prihláška na výberové konanie na odbornú prax vo Švajčiarsku prihlaska_na_vyberove_konanie_na_odbornu_prax_vo_svajciarsku_v ZS 2019-2020.docx prihlaska_na_vyberove_konanie_na_odbornu_prax_vo_svajciarsku_v ZS 2019-2020.docx (13.6 kB)

 
 

Výstava Agrokomplex Nitra 22.-25.8.2019,MAS ponúka priestor na prezentáciu Vašich podnikateľských aktivít Vytlačiť
 

MAS Žiar sa aj tohto roku zúčastní najväčšej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex v Nitre. Našim cieľom je prezentovať územie a jeho potenciál. Máte záujem o prezentáciu svojej ponuky služieb, výrobkov, zariadenia a pod.? Radi Vám bezplatne pomôžeme, aby sa o Vás dozvedeli vo všetkých kútoch Slovenska. Čo treba preto urobiť? Stačí doručiť propagačné materiály, prípadne prezentačné predmety Vášho ubytovacieho či stravovacieho  zariadenia, prevádzky, ponuky produktov do kancelárie MAS v Chrenovci-Brusne. Termín doručenia je do 21.8.2019 do 15.00 hod, prípadne nás kontaktujte na tel.čísle 0919 19 30 10.

 

 


 
 

MAS Žiar vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o príspevok IROP-CLLD-P977-511-001Vytlačiť
 

MAS Žiar vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o príspevok 
kód výzvy: IROP-CLLD-P977-511-001

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

osoby zapísané v obchodnom registri,

osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Žiadateľom nemôže byť subjekt pôsobiaci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

 

 

 

 

01 Formulár ŽoPr s prílohami 01 Formulár ŽoPr s prílohami.zip 01 Formulár ŽoPr s prílohami.zip (3.1 MB)
02 Špecifikacia_rozsahu_opravnených_aktivít_a_vydavkov_IROP_P977_511 02 Specifikacia_rozsahu_opravnených_aktivít_a_vydavkov_IROP_P977_511_001_verzia_1.3.pdf 02 Specifikacia_rozsahu_opravnených_aktivít_a_vydavkov_IROP_P977_511_001_verzia_1.3.pdf (295 kB)
03 03 Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_IROP_P977_511_001 03-Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_IROP_P977_511_001_V_1.3.pdf 03-Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_IROP_P977_511_001_V_1.3.pdf (146.8 kB)
04 Kritéria_pre_výber_projektov_IROP-CLLD-P977-511-001 04 Kriteria_pre_vyber_projektov_IROP-CLLD-P977-511-001.pdf 04 Kriteria_pre_vyber_projektov_IROP-CLLD-P977-511-001.pdf (358.8 kB)

 
 

Výzva na odborných hodnotiteľov opatrenia 7.2,7.4,6.4 PRV 2014-2020Vytlačiť
 

Miestna akčná skupina vyhlasuje v rámci implementácie Stratégie rozvoja územia OZ Žiar výzvu na odborných hodnotiteľov pre opatrenia 7.4,7.2,6.4 s termínom uzávierky:

opatrenie 7.4- uzávierka 19.8.2019

opatrenie 7.2 - uzávierka 30.9.2019

opatrenie 6.4 - uzávierka 31.10.2019

Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH_6.4_2 Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH_6.4_2.rtf Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH_6.4_2.rtf (202.4 kB)
Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH_7.2_2 Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH_7.2_2.rtf Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH_7.2_2.rtf (202.8 kB)

 
 

Výzva MAS_059/7.4/1 Vytlačiť
 

MAS Žiar vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie stratégie  miestneho rozvoja  vedeného komunitou - „Stratégie rozvoja územia OZ Žiar“ z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020  na opatrenie  7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

 

Dĺžka trvania výzvy od 31.05.2019-23.08.2019

 

Bližšie informácie k výzve a prílohy nájdete: Výzva MAS_059/7.4/1 


 
 

Výzva RO pre IROP na výber odborných hodnotiteľov pre MASVytlačiť
 


 
 

Občianske združenie Žiar získalo štatút MAS (miestnej akčnej skupiny)Vytlačiť
 

Občianske združenie Žiar po desiatich rokoch pôsobenia získalo štatút MAS s finančnou alokáciou 1 330 098,11€ na rozvoj územia s prihliadnutím na tvorbu pracovných miest, rozvoj podnikania, cestovného ruchu, ale aj rozvoj verejnej infraštruktúry malých rozmerov za presne stanovených podmienok v zmysle spracovanej Stratégie rozvoja územia.

Čo to vlastne MAS je?  Je to vytvorené partnerstvo na princípe spolupráce samosprávy , podnikateľskej sféry a občianskeho sektora daného územia. V našom prípade zahŕňa územie mesta Handlová a obcí Ráztočno,Jalovec,Chrenovec-Brusno, Lipník, Malá Čausa, Veľká Čausa, Cigeľ, Poluvsie, Pravenec, Nedožery-Brezany, Poruba, Chvojnica, Malinová, Nitrianske Pravno, Tužina a Kľačno.

 

Kto bude mať tieto aktivity na starosti? MAS zriadi kanceláriu s manažmentom, ktorí bude zabezpečovať vyhlasovanie výziev, pripravovať proces hodnotenia na miestnej úrovni, ale aj zabezpečovať školenia či informačné workshopy pre potenciálnych konečných prijímateľov – samosprávy, podnikateľské subjekty a združenia.

Kde nás nájdete? V priebehu decembra bude zriadená kancelária MAS  v Miestnom kultúrnom stredisku v Chrenovci-Brusne.

Kde sa o aktivitách dozviete viac? Občianske združenie má zriadenú webovú stránku www.masziar.sk, ale bude zabezpečovať aj rôzne animačné aktivity v území. Taktiež využije dostupné informačné zdroje v území.

Ing.Erika Jonasová


 
 


Úvodná stránka