Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

PRV

Výzva MAS_059/7.2/1

Výzva MAS

 
príloha 2b-projekt realizácie

 
príloha 4b-vzor žiadosti

 
príloha 5b-oznámenie o späťvzatí ŽoNFP

 
príloha 6b - podmienky poskytnutia príspevku

 
príloha 8a-stavebný rozpočet

 
príloha 13a - čestné vyhlásenie k VO

 
príloha 15a - dokumentácia VO

 
príloha 16a - metodický pokyn k sociálnemu aspektu

 
príloha 17b - informácia pre žiadateľov

 
príloha 19b- metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci

 
príloha 21b - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov

 
príloha 22b - formulár žiadosti o výpis z registra trestov

 
príručka pre prijímateľa verzia 1-1

 
výberové a hodnotiace kritériá PRV-MAS

 

Štatistické údaje k 31.12.2018 pre výpočet vidieckosti

vidieckosť prepočet spolu s údajmi zo ŠU SR

 
Štatistické údaje MAS k 31.12.2018

 

Výzva na odborných hodnotiteľov opatrenie 7.2 PRV 2014-2020

Výzva_22019_OH_7.2

 
Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH_7.2_2

 

Výzva na odborných hodnotiteľov opatrenie 6.4 PRV 2014-2020

Výzva_22019_OH_6.4_2

 
Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH_6.4_2

 


Úvodná stránka