Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vznik a história

Prvé impulzy k vytvoreniu verejno – súkromného partnerstva  vyšli z dvoch samostatne pôsobiacich mikroregiónov : mikroregiónu Handlovskej doliny a OZ Hornonitrie.  Prvé tri  spoločné stretnutia prebiehali najskôr za účasti predstaviteľov oboch združení, ku ktorým sa postupne pridávali aktivisti z obcí oslovení zástupcami samospráv. Taktiež sme využili databázu aktívnych ľudí a subjektov, ktoré participovali v predchádzajúcom období na tvorbe PHSR a rôznych koncepcií, oslovili sme podnikateľov na vidieku a neziskový sektor. Na prípravných stretnutiach sme našli spoločnými silami oblasti, ktoré chceme spoločne rozvíjať. Územie má svoje prirodzené spoločné črty. Spája ho potenciál pre rozvoj cestovného ruchu, historické danosti (obyvateľstvo, banícka história i súčasnosť), prírodné danosti,  administratívne centrum Prievidza, hospodárske i spoločenské väzby medzi podnikateľmi a obyvateľstvom. Výsledkom prípravných stretnutí bol vznik občianskeho združenia Žiar. Vzniklo ako výsledok medzisektorovej spolupráce. Územie mikroregiónov spája pohorie Žiar, podľa ktorého združenie dostalo svoje pomenovanie. Najvyšším vrcholom pohoria je vrch Vyšehrad s pôvodným zaniknutým hradiskom, ktoré svojim názvom a nálezmi symbolizuje osídlenie starými Slovanmi  a významnú minulosť v celom stredoeurópskom priestore.    

Spoluprácu sme postupne na pravidelných stretnutiach v dvojtýždňových intervaloch prehlbovali. Vždy sme sa stretávali v inej obci v regióne, čím sme ich všetky spoznali  a zároveň vzbudili záujem u obyvateľov obcí.  Postupne sa pridávali občania, ktorých myšlienka spoločnej stratégie zaujala, ale aj podnikateľské subjekty, ktoré chceli svojimi podnetmi prispieť k rozvoju územia. Uskutočnilo sa 34 spoločných stretnutí. Vyprofilovala sa stabilná skupina, z ktorej postupne niektorí prejavili záujem stať sa  členmi občianskeho združenia a iní chceli len prispieť  a spolupracovať. Okrem formálnych pracovných stretnutí a sústavnej e- mailovej komunikácie občianske združenie pripravilo výjazdové zasadnutie pre 50 ľudí v Českej republike na Morave v území podporenej miestnej akčnej skupiny. Cieľom tohto stretnutia bolo poukázať na praktických príkladoch, čo všetko sa dá spoločnými silami dosiahnuť . Tieto získané poznatky sme využili následne pri príprave jednotlivých častí stratégie. Ďalším výjazdovým zasadnutím bola návšteva našich partnerov MAS Horní Pomoraví, s ktorými spoločne pravidelne  pripravujeme rôzne podujatia jednak v našom území ale aj u nich.

Je to prirodzený a zároveň pevný potenciál pre partnerstvo a výmenu skúseností v nasledujúcom období.

V súčasnom období má OZ Žiar 44 členov, z toho 17 obcí, 9 podnikateľských subjektov,  jedno občianske združenie a 17 zástupcov občanov.

Okrem zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora oslovila myšlienka spoločného postupu pri rozvoji územia zástupcov VÚB banky a.s. a mesta Prievidza, s ktorými občianske združenie podpísalo Dohodu o spolupráci.

Historický vývoj a prírodný  potenciál sa stali základom prirodzených sociálnych a ekonomických vzťahov medzi jednotlivými obcami, občanmi, podnikateľskými subjektami a inštitúciami nášho partnerstva.

 


 


Úvodná stránka