Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Miestna akčná skupina Žiar

POZOR - Harmonogram výziev IROP pre rok 2020 - zverejnený

POZOR - Harmonogram výziev IROP pre rok 2019 - zverejnený

POZOR - Harmonogram výziev PRV pre rok 2019 - zverejnený


 

Oznamy

Harmonogram výziev IROP 2020

Indikatívny harmonogram výziev IROP pre žiadateľov o príspevok na rok 2020 je zverejnený aj v časti IROP
viac...


 

Výzva MAS_059/7.2/1

MAS Žiar vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie stratégie  miestneho rozvoja  vedeného komunitou - „Stratégie rozvoja územia OZ Žiar“ z Programu ...viac...


 

MAS Žiar vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o príspevok IROP-CLLD-P977-511-001

MAS Žiar vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o príspevok 
kód výzvy: IROP-CLLD-P977-511-001
Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zák ...viac...


 

Výzva na odborných hodnotiteľov opatrenia 7.2,7.4,6.4 PRV 2014-2020

Miestna akčná skupina vyhlasuje v rámci implementácie Stratégie rozvoja územia OZ Žiar výzvu na odborných hodnotiteľov pre opatrenia 7.4,7.2,6.4 s termínom uzávierky:
opatrenie 7.4- uzávierka 1 ...viac...


 

Výzva MAS_059/7.4/1

MAS Žiar vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie stratégie  miestneho rozvoja  vedeného komunitou - „Stratégie rozvoja územia OZ Žiar“ z Programu ...viac...


 

 Výzva RO pre IROP na výber odborných hodnotiteľov pre MAS

viac...


 

Občianske združenie Žiar získalo štatút MAS (miestnej akčnej skupiny)

Občianske združenie Žiar po desiatich rokoch pôsobenia získalo štatút MAS s finančnou alokáciou 1 330 098,11€ na rozvoj územia s prihliadnutím na tvorbu pracovných miest, rozvoj podnikania, cestovného ...viac...


 


Úvodná stránka