Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Miestna akčná skupina Žiar

POZOR - Harmonogram výziev IROP pre rok 2019 - zverejnený

POZOR - Harmonogram výziev PRV pre rok 2019 - zverejnený


 

Vážení občania územia OZ Žiar,Vytlačiť
 

do konca mája ste mali možnosť vyjadriť svoj názor prostredníctvom anonymnej ankety, ktorú ste odovzdávali na OcÚ vo svojej obci. Tiež ste mali možnosť zapojiť sa do aktivity občianske mapy. Vaše názory boli pri spracovaní stratégie rozvoja územia OZ Žiar prínosom a základným východiskom. Na základe výsledkov boli pre naše územie identifikované v stratégii rozvoja územia prioritné oblasti so stanovenými cieľmi a spoločná vízia, kam by sa malo územie uberať a kde by sme chceli byť. 


Prečo sme to všetko vlastne robili?

Občianske združenie Žiar sa uchádza o získanie štatútu miestnej akčnej skupiny MAS. Aby sa mohlo do výzvy v rámci PRV zapojiť, musí mať spracovanú stratégiu rozvoja svojho územia. V našom prípade sa jedná o územie obcí Cígeľ, Chrenovec- Brusno, Chvojnica, Jalovec, Kľačno, Lipník, Malá Čausa, Malinová, Nedožery – Brezany, Nitrianske Pravno, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Ráztočno, Tužina, Veľká Čausa a mesta Handlová. 

Čo to pre nás znamená?

Zjednodušeným spôsobom povedané, že to, čo sme si napísali v stratégii, budeme spoločnými silami so zástupcami samospráv, podnikateľov, ale aj ostatných aktérov v území realizovať. Spoločne sa uchádzame o sumu 2 872 545,-€. z opatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Z uvedenej sumy bude po odpočítaní výdavkov na chod MAS a animácie, 49% finančných prostriedkov použitých pre verejný sektor a 51% pre sektor súkromný. 

Čo tomu predchádzalo?

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlásilo výzvu na technickú prípravu, teda spracovanie stratégie rozvoja územia. Proces vyhodnotenia bol veľmi zdĺhavý. Nakoniec sme predsa len na začiatku decembra 2016 podpísali dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na sumu 9585,10 €. Finančné prostriedky boli použité na externý a interný manažment spracovania stratégie

Zhrnutie stratégie rozvoja územia OZ Žiar

Vízia

My, obyvatelia regiónu Žiar, chceme do roku 2030 žiť v moderných a prosperujúcich obciach s čistým a zdravým životným prostredím, ktoré budú vybavené  modernými informačnými technológiami, zariadeniami pre voľný čas pre celé rodiny s dostatkom  vzdelaných ľudí. V regióne bude zachované historické a kultúrne dedičstvo ako aj vytvorené priaznivé podmienky pre rozvoj podnikania a cestovného ruchu s množstvom pracovných príležitostí.

 

 

Strategický cieľ

 

Zvýšiť konkurencieschopnosť regiónu a kvalitu života obyvateľov prostredníctvom rozvoja služieb, podpory podnikania a zlepšenia životných podmienok občanov.

 

Špecifický cieľ 1: Zvýšiť návštevnosť územia o 10%

Priorita 1: Rozvoj cestovného ruchu

Špecifický cieľ 2: Zlepšiť kvalitu a starostlivosť o verejnú infraštruktúru

Priorita 2: Verejná infraštruktúra

 

Špecifický cieľ 3: Podporiť rozvoj malého a stredného podnikania

 

Súčasná stratégia rozvoja územia OZ Žiar zahŕňa len opatrenia z PRV a IROP. Je spracovaná v zmysle príslušnej výzvy, jej metodických pokynov a usmernení.

 

O výsledkoch hodnotiaceho procesu  vás budeme informovať. Dúfame, že budeme úspešní a spoločnými silami sa nám podarí jednotlivé ciele, priority a opatrenia naplniť.

 

 

V prípade, že máte záujem o podrobné informácie, neváhajte nás kontaktovať: predseda: RSDR. Tomáš Konuš, mail: tomaskonusst@gmail.com

Kancelária : Ing. Erika Jonasová, tel. +421 919 19 30 10,

 mail: erika.jonasova@masziar.sk

logologo_prv

 


 
 


Úvodná stránka