Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Miestna akčná skupina Žiar

POZOR - Harmonogram výziev IROP pre rok 2019 - zverejnený

POZOR - Harmonogram výziev PRV pre rok 2019 - zverejnený


 

Oznamy

Aktualizácia č.1 Výzvy MAS_059/7.4/1

MAS Žiar oznamuje žiadateľom o podporu z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 prostredníctvom MAS Žiar, že aktualizovala na webovom sídle www.masziar.sk / výzvy MAS/PRV výzvu MAS_059/7.4/1 . Predme ...viac...


 

Účasť na výstave Agrokomplex

V dňoch 22.-25.8.2019 sa zúčastňujeme výstavy Agrokomplex v Nitre. Nájdete nás v pavilóne F - interaktívnom pavilóne pod expozíciou NSRV  SR (hneď vľavo od hlavného vstupu na výstavisko). Pripravený j ...viac...


 

Ponuka Švajčiarsko - slovenského združenia cestovného ruchu pre mladých ľudí

V službách cestovného ruchu na Slovensku pracuje mnoho mladých ľudí, ktorí majú záujem zdokonaliť svoje vedomosti z poskytovania služieb cestovného ruchu prostredníctvom odborných praxi v zahraničí. Š ...viac...


 

Výstava Agrokomplex Nitra 22.-25.8.2019,MAS ponúka priestor na prezentáciu Vašich podnikateľských aktivít

MAS Žiar sa aj tohto roku zúčastní najväčšej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex v Nitre. Našim cieľom je prezentovať územie a jeho potenciál. Máte záujem o prezentáciu svojej ponuky služieb, výrobk ...viac...


 

MAS Žiar vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o príspevok IROP-CLLD-P977-511-001

MAS Žiar vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o príspevok 
kód výzvy: IROP-CLLD-P977-511-001
Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zák ...viac...


 

Výzva na odborných hodnotiteľov opatrenia 7.2,7.4,6.4 PRV 2014-2020

Miestna akčná skupina vyhlasuje v rámci implementácie Stratégie rozvoja územia OZ Žiar výzvu na odborných hodnotiteľov pre opatrenia 7.4,7.2,6.4 s termínom uzávierky:
opatrenie 7.4- uzávierka 1 ...viac...


 

Výzva MAS_059/7.4/1

MAS Žiar vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie stratégie  miestneho rozvoja  vedeného komunitou - „Stratégie rozvoja územia OZ Žiar“ z Programu ...viac...


 

 Výzva RO pre IROP na výber odborných hodnotiteľov pre MAS

viac...


 

Občianske združenie Žiar získalo štatút MAS (miestnej akčnej skupiny)

Občianske združenie Žiar po desiatich rokoch pôsobenia získalo štatút MAS s finančnou alokáciou 1 330 098,11€ na rozvoj územia s prihliadnutím na tvorbu pracovných miest, rozvoj podnikania, cestovného ...viac...


 


Úvodná stránka